Một nh kinh doanh trung nin đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thnh phố mua sắm, ng xin với vợ cho một ngy xả hơi.

Vừa thot khỏi mụ vợ gi, ng đến ngay qun rượu v cuối cng vớ được một ả gi điếm xinh đẹp. Ả đi năm chục cn ng th trả mười. Thế l khng thỏa thuận được.

Tối hm đ ng đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng v ở đ ng thấy ả gi điếm xinh đẹp ban chiều ngồi bn chiếc bn gần cửa.

“Thấy chưa, qu ng” – ả ni, lc vợ chồng ng đi ngang qua – Xem ng kiếm được thứ như thế no với mười đ la tồi tệ của ng?